ලංකාවේ කායවර්ධන ක්‍රීඩකයන්ට ජපානයේදී රත්තරන් – Saru FM Media

0
21


මේ තරගයට ඉදිරිපත් වුණ අකිල ශාමික Sports model අංශයෙන් හතර වන ස්ථානයට පත් වුණා. Jean model අංශයෙන් තරංග සංජීව පස්වන ස්ථානයද ලබාගත්තා.මේ දිනවල ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විදෙස්ගතවීමේදී ජපානය වැනි රටවලින් වීසා ලබා ගැනීමේදී විවධ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන්නට සිඳු වීම සාමාන්‍ය දෙයක් වුව ද,මේ අවස්ථාවේ දී ජපාන තානාපති කාර්යාලය සහභාගි වූ ක්‍රීඩකයන්ට වීසා ලබා දීමට විශ්වාසයෙන් කටයුතු කිරීම නිසා ක්‍රීඩකයන්ට බාධාවක් නොවුණ බව මේ තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කළ South Asian Academy of Sport Science ජපාන තානාපති කාර්යාලයට ස්තූතිය පුද කරමින් පවසනවා.
ප්‍රධාන ඡායාරූපයේ සිටින්නේ අවුරුදු 50 න් ඉහළ තරගය ජයගත් රුවන් රණසිංහයි.

සටහන – නිශ්මං රණසිංහ


Saru Fm Media