ලේසියෙන් හදන්න පුලුවන් ලෝකෙ වටේ තියන පාන් වර්ග – II කොටස – Saru FM Media

0
227


කලින් ආටිකල් එකෙන් අපි රටවල් කිහිපය හදන, ඒ ඒ රටවල් වලට ආවේණික පාන් වර්ග හදන හැටි ගෙනාවනෙ.. ඉතින් අදත් ඒ වගේම තවත් රටවල් කිහිපයක ප්‍රසිද්ධ පාන් රෙසිපි ටිකක් ගෙනාවා. ලංකාවේ හදන පාන් එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා රසට හදලා කන්න ඔන්න දැන් ඔයාලටත් පුලුවන්. අනිවාරෙන්ම ට්‍රයි කරන්න.

නමින්ම පේනවනෙ මේකෙ උපත ප්‍රංශය.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
පාන්පිටි කෝප්ප 2
යීස්ට් තේහැඳි 2
සීනි මේසහැඳි 1
ලුණු ස්වල්පයක්
මද රස්නෙ කිරි මිලිලීටර් 200
තෙල් මේසහැඳි 2

Brioche Bread

මේ බ්‍රෙඩ් එකත් ප්‍රංශයටම ආවේණික බ්‍රෙඩ් එකක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් කෝප්ප 1/4
බිත්තර 4
සීනි කෝප්ප 1/4
යීස්ට් මේසහැඳි 1
පාන්පිටි කෝප්ප 4
ලුණු ස්වල්පයක්
බටර් ග්‍රෑම් 170
තෙල් ස්වල්පයක්

බ්‍රශ් කිරීමට:-
බිත්තර කහමද 1
කිරි ස්වල්පයක්
ලුණු ස්වල්පයක්

Focaccia Bread

ඉතාලියෙ හදන හරිම රස පාන් වර්ගයක් තමා මේ.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
පාන්පිටි ග්‍රෑම් 500
ලුණු ස්වල්පයක්
සීනි මේසහැඳි 1
යීස්ට් තේහැඳි 2
හර්බ්ස් ස්වල්පයක්
වතුර කෝප්ප 2
තෙල් ස්වල්පයක්
ඔරිගානෝ ස්වල්පයක්
රෝස්මරී ස්වල්පයක්
කපාගත් තක්කාලි ස්වල්පයක්

Pita Bread

මේක මැදපෙරදිග ජනප්‍රිය කෑමක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
යීස්ට් මේසහැඳි 1 1/2
සීනි මේසහැඳි 1
උණුවතුර කෝප්ප 1 1/4
පාන්පිටි කෝප්ප 3
ලුණු ස්වල්පයක්
තෙල් ස්වල්පයක්

Dumper Bread


Saru Fm Media