ලෝක ඒඩ්ස් දින පාගමන හෙට

0
64හෙටට යෙදෙන ලෝක ඒඩ්ස් දිනයට සමගාමීව ඒඩ්ස් දින පා ගමනක් හෙට (දෙසැම්බර් 01) පෙරවරු 09.00 ට කොළඹ හයිඩිපාර්ක් පිටියෙන් ඇරඹීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

මෙම පාගමන හෙට පෙරවරු 08.00 ට කොළඹ, හයිඩිපාර්ක් පිටියෙන් ඇරඹී මහජනතාව දැනුවත් කරමින් පුංචි බොරැල්ල, මරදාන හරහා ගමන්කර නැවත හයිඩිපාර්ක් පිටිය වෙත පැමිණීමට නියමිතය.

ලෝක ඒඩ්ස් දින පාගමනට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඉහළ නිලධාරීන්, ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්,බන්ධනාගාර නිලධාරීන්,කොළඹ නගර සභාව නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන් සහ ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහනේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වනු ඇත.

 

 

Saru News