වම්බටු සහ කරවල ව්‍යාංජනය ⋆ ධරණී

0
8

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

වම්බටු 200g

මාලුමිරිස් (ලොකු කෑලි කපාගත්)  30g

තක්කාලි (ලොකු කෑලි කපාගත්) 30g

කරවල (කට්ට කරවල/බල කරවල) 100g

රතු ලූනු 40g

සුදුලූනු බික් 4

අමුමිරිස් (කපාගත්) කරල් 4

කරි කුඩු මේස හැඳි 1/2

මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1/4

කහ කුඩු තේ හැඳි 1/4

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1

දියකිරි අඬුකෝප්ප 1/2

රම්පේ කැබැල්ලක්

කරපිංචා කිනිත්තක්

කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්

අවශ්‍ය නම් ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය

වම්බටු සෝදා අඟල් 1/2ක් ඝනකමට හා 1 1/2ක් දිගට කපාගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here