වැල යුෂ ⋆ ධරණී

0
7

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

වැල මදුළු (ඇට ඉවත් කළ) 20

වතුර (උතුරුවා නිවාගත්) අඬුකොප්ප 4

සීනි මේස හැඳි 8

දෙහි යුෂ තේ හැඳි 1

ලුණු ස්වල්පයක්

ගම්මිරිස් කුඩු ඇඟිලි තුඩු දෙකකට හසුවන ප්‍රමාණය

 

සාදන ක්‍රමය

සියල්ල එකට දමා බ්ලෙන්ඩ් කර, පෙරා, ශීතකර, බීමට ගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here