විදෙස් සංචාරකයින් පැමිණීමේ කැපී පෙනෙන වෙනසක්! – Saru News

0
6


කොළඹ LNW:පෙබරවාරි මාසයේ මුල් දින 08 තුළ විදේශීය සංචාරකයන් 60, 122 ක් දිවයිනට පැමිණ ඇති බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.
එය පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ පැමිණි සමස්ත සංචාරකයන් ප්‍රමාණයෙන් 55 % ක් බවයි දැක්වෙන්නේ.

6,000 ත් 6,500 ත් අතර පැවති දෛනික සංචාරක පැමිණීම් මේ වන විට 7,500 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර පෙබරවාරියේ මේ දක්වා පැමිණ තිබෙන සංචාරකයන්ගෙන් බහුතරය රුසියානු ජාතික සංචාරකයන් බවද සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

දෙවන තැනට සිටින්නේ ඉන්දියානු සංචාරකයන් වන අතර තෙවනුවට වැඩිම සංචාරකයන් පිරිසක් පැමිණ ඇත්තේ එක්සත් රාජධානියෙනි.

ඒ අනුව මෙම වසරේ සංචාරක පැමිණීම වාර්තාගත අගයක් දක්වා ඉහළ යනු ඇති බවටයි සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය අපේක්ෂා කරන්නේ.

ASK

The post විදෙස් සංචාරකයින් පැමිණීමේ කැපී පෙනෙන වෙනසක්! appeared first on Saru News.Saru News