විනාසයක්! ආචාර ධර්ම අනුමැතිය දැන්ලු

0
172


කොවිඩ් වෛරසය මර්දනයට ධම්මික බණ්ඩාර වෙදමහතා අත්හදා බැලූ කොවිඩ් දේශීය ඖෂධයට රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර ධර්ම කමිටුවේ අනුමැතිය හිමිව ඇතැයි දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසා ඇතැයි අද දෙරණ දෙසැම්බර් 30 වැනිදා වාර්තා කර ඇත.

මෙම පුවතෙන් පැහැදිලි වන්නේ මහා විනාසයකි. මහා භයානක කරුණකි. ආචාර ධර්ම කමිටුවක අනුමැතිය ලැබීම යනු යම් ඖෂධයක් මිනිසුන් යොදවා පරීක්ෂණ කරන්නට සුදුසු බවට ලබාදෙන අනුමැතියකි. ඕනෑ පරීක්ෂණයකට මිනිසුන් යොදවන්නේ යම් විශ්වවිද්‍යාලයක, විද්වත් ආයතනයක ආචාරධර්ම කමිටුවක අනුමැතියකින් පසුවය.

පරීක්ෂණ කළාට පසු ආචාරධර්ම කමිටුවල අනුමැතිය ලබාදීමේ සිරිතක් නැත.

කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරසය රෝගීන්ගේ ශරීරයෙන් ඉවත් කළ හැකි බවට කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ වෙද මහතෙකු වන ධම්මික බණ්ඩාර මහතා විසින් නිර්මාණය කළ ඖෂධයක් අත්හදා බැලීමට වතුපිටිවල කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් සමත්වූ බව ඔක්තෝබර් 29 වැනිදා “අද දෙරණ“ වාර්තා කර තිබුණි. ආචාරධර්ම කමිටු අනුමැතියක් නැතිව එවැනි පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම බරපතල වරදකි.


Saru Fm Media