වෙල්ලවැහුම් ⋆ ධරණී

0
8

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

තිරිඟු පිටි ග්‍රෑම් 50

හාල්පිටි ග්‍රෑම් 300

පැණිපොල් ග්‍රෑම් 500

ලුණු තේ හැඳි 1/8

 

සාදන ක්‍රමය

* තිරිඟු පිටි, හාල් පිටි, ලුණු කලවම් කර වතුර දමා තුනී පිටි මිශ්‍රණයක් සාදාගන්න. (පෑන් කේක් මිශ්‍රණය ලෙස ගන්න.) පෑන් එකක් ගෙන රත් කර තෙල් හා පෑන්කේක් මෙන් තුනියට සාදාගන්න.

* උණුවෙන්ම පැණිපොල් දමා රෝල් කර ගන්න.

* හාල්පිටි පමණක් යොදා ගන්නේ නම් සහල් පැය 3-4ක් පොඟවා කොටා 3 වරක් හලා ගන්න.

 

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here