වේදිකාව කඩාගෙන දුම්රිය ධාවනය කළ රියදුරුට ලැබුණු දඬුවම – Saru News Media දේශීය පුවත්

0
18

කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ පළමු වේදිකාවේ ගැටුණු දුම්රියේ රියදුරුගේ සේවය තාවකාලිකව අත්හිටුවූ බව දුම්රිය නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරී (ගමනාගමන) එන්. ජේ. ඉඳිපොළගේ මහතා පවසනවා.

අදාල සිද්ධිය පිළිබඳව පරීක්‍ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළා.

එම පරීක්‍ෂණය අවසන් වීමෙන් පසුව රියදුරුගේ සේවය පිළිබඳව අවසන් තීරණය ගන්නා බවත් කියා සිටියා.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here