සාගල රත්නායකට නව තනතුරක් – Saru FM

0
28


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බටහිර කොළඹ නව ආසන සංවිධායකවරයා ලෙස සාගල රත්නායක මහතා පත් කළ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරනවා


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here