හකුරු ජෙලි පුඩිම ⋆ ධරණී

0
6

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හකුරු 500g

වතුර අඬුකෝප්ප 1/2

උකු පොල්කිරි 250ml

ජෙලටින් 25g

වතුර 50ml

 

සාදන ක්‍රමය

හකුරු, වතුර දමා උණුකර පෙරාගන්න.

ජෙලටින්වලට වතුර දමා ඩබල් බොයිල් කරන්න.

උණුකර පෙරාගත් හකුරුවලට පොල්කිරි දමා උතුරුවා ගන්න.

ගින්දර අඩුකර ජෙලටින් එකතු කරන්න.

ඉන්පසු භාජනයකට දමා පැය 4ක් පමණ තියා ශීතකරණයේ තබන්න.

 

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here