හැලප ⋆ ධරණී

0
7

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කුරක්කන් ග්‍රෑම් 200

හාල්පිටි ග්‍රෑම් 100

පැණිපොල් ග්‍රෑම් 150

ලුණු තේ හැඳි 1/4

කැන්දකොළ / සුරියකොළ 25

වතුර

 

සාදන ක්‍රමය

* කැන්දකොළ සෝදා පිසගන්න.

* කුරක්කන්පිටි, හාල්පිටි, ලුණු එකට මිශ්‍ර කරන්න.

* පැණිපොල් තෙත මදිනම් වතුර එකතු කරන්න.

* මිශ්‍රණයෙන් ග්‍රෑම් 25ක ප්‍රමාණයේ කොටසක් කඩා හැලප පිටි මිශ්‍රණය කැන්ද කොළය මත තබා තුනී කර කොළය දෙකට නවාගන්න. විනාඩි 20ක් පමණ හුමාලයෙන් තම්බා ගන්න.

 

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here