හෙක්ටයාර් 400ක කෝපි වගා කිරීමට පියවර

0
17ලබන වසර තුළ හෙක්ටයාර් 400ක කෝපි වගා කිරීමට කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 400ක මුදලක් අයවැවෙන් කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

දැනට මෙරට කෝපි වගාව ප්‍රධාන වැවිලී භෝගයක් ලෙස වගා නොකළත් කෝපි සම්බන්ධව විදේශ වෙළෙඳපළේ ඇති ඉහළ ඉල්ලුම සැලකිල්ලට ගනිමින් කෝපි වගාව නැවතත් වැවිලි බෝගයක් ලෙස ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගන්නා බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මේ අනුව හෙක්ටයාර් එකකට රුපියල් මිලියනයක මුදලක් ලබා දෙන අතර කෝපි වගාව සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ගොවීන් ඊට යොමු කර ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍යවරයා නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේය.

අයවැය මගින් 2024 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් බිලියන 96ක මුදලක් වෙන් කර ඇති අතර එම මුදල් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව යොදා ගැනීම සම්බන්ධව පැවැති සාකච්ඡාවක දී අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.

මෙරට කෝපි වගාව සඳහා විශාල ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන අතර Coffea Arabica (අරාබිකා කෝපි), Coffea Canephora ( රොබස්ටා කෝපි) , Libarica (ලයිබරිකා කෝපි) යන විශේෂ වගා කෙරේ. මේ අතරින් අරාබිකා කෝපි ඉතාමත් ජනප්‍රිය ම කෝපි විශේෂය බවත්, එම කෝපි වගාව සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන ලෙසත් අමාත්‍යවරයා අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දුන්නේය.

අරාබිකා කෝපි විශේෂයට අයත් නව ප්‍රභේද කිහිපයක් මේ වනවිට වගාකරුවන්ට හඳුන්වා දී ඇත. ඒවා HTD, S09, කැටිමූර්, ලක්පැරකුම්, ලක් සවිරු සහ ලක් කොමලී ලෙස නම් කර තිබේ. මෙම ප්‍රභේද වැඩිම අස්වැන්නක් ලබා දෙන ප්‍රභේද වේ.

මීට අමතරව රොබස්ටා කෝපි විශේෂයට අයත් දේශීය විශේෂ කිහිපයක ද හඳුන්වා දී ඇත. ඒවා නම් IMY, S274, GCR, CCI, ලංකා චන්ද්‍ර, ලංකා බිම්සර සහ ලංකා ඉසුරු යන ප්‍රභේදයන්ය

 

 

 

 

Saru News