ඩයට් කරන අයට පොඩි බඩගින්නට කන්න සුදුසු හෙල්දි ස්නැක් 5ක් – Saru FM Media

0
179


ඩයට් කරන නංගිලා මල්ලාට පොඩි බඩගින්නට කන්න ලේසිම ලේසි ස්නැක් ටිකක් අරගෙන ආවා. ඩයට් කරනවා කියන්නෙ නොකා ඉන්න එක නෙමෙයිනේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කැලරි කවුන්ට් එක ඇතුළෙ ඉඳන් කැලරි අඩු ආහාර ගත්තනම් හරි. ඔන්න එහෙනම් මේ ස්නැක් හදලා කන්න බය වෙන්න ඕනෙ නෑ. කැලරි ප්‍රමාණෙත් එක්කමයි ගෙනාවෙ. 

 

කැලරි 180

 

 

 

 

කැලරි 190

 

 

 

 

 


Saru Fm Media