ශරීරයට හිතකර ඇට වර්ග වලින් වෙනස් රෙසිපි ටිකක් – Saru FM Media

0
185


ඩයට් කරන අය, ලස්සනට ඉන්න කැමති අය, ඇඟ ගැන හිතන උදවිය ගොඩක් පාවිච්චි කරන ඇට වර්ග කිහිපයක් තමයි මේ ගෙනාවෙ. ඒවයින් හදගන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි ස්නැක්ස්, බ්‍රෙක්ෆස්ට් අයිඩියාස් ඩයට් කරන අයට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේ වගේ කෑම බබාලා උනත් ආසාවෙන් කනවා. එහෙනම් බලලා හදන්නකෝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media