අවුරුදු කෑම මේසෙට සුපිරිම කෑම වේලක් හදමුද? – Saru FM Media

0
96


මේ අවුරුද්දේ ඉතින් ගෙදරට නෑයෝ එන එකක් නැහැනේ. එනිසා අපිට වෙනස්ම විදිහට තමයි අවුරුදු ගත කරන්න වෙන්නේ. ඒ වුණත් ගෙදර උදවිය එක්ක හරි අවුරුදු මිහිර විඳගන්න කැමති අයට පහුවදා දවල් කෑම මේසය රසවත් කරන්න මෙනුවක් සහ ඒවාට රෙසිපි තමයි මේ ගෙන එන්නේ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here