කාම සූත්‍රය මුල සි​ට සිංහලෙන් – 1 කොට​ස – Saru News Media

0
7

Lifie අපි අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න යන්නේ. අපි පහුගිය සතිවල කාම සූත්‍රය ගැන ආටිකල් කීපයක් පළ කරා. මේ ආටිකල්වලට ඔබගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබිලා තිබ්බ. මේ නිසා අපි හිතුවා කාම සූත්‍රය ග්‍රන්ථය කොටස් වශයෙන් සිංහලෙන් Lifie හරහා ඔබට ගේන්න. හැබැයි කාමසූත්‍රය කියන්නේ සෙක්ස් විතරයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයට මේක එච්චර වැදගත් වන එකක් නැති වෙයි. එහෙම කිව්වෙ මොකද කියලා ඔයාට මේ ආටිකල් සීරිස් එක ෆලෝ කරද්දි දැනගන්න ලැබේවි. ඒ වගේම මේ ආර්ටිකල් සීරීස් එකක්, කාම සූත්‍රය වචනයෙන් වචනයෙන් පරිවර්තනයක් නම් නෙමෙයි. මේ ආටිකල් සීරිස් එක කියවලා ඉවර වුණාම ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් “අපිත් කාම සූත්‍රය කියවපු කොල්ලෝ තමා හරිය” කියලා. ආහ්  කෙල්ලන්ටත් පුළුවන්. මොකද වත්ස්‍යාන කියනවා කාන්තාවොත් කාම ශාස්ත්‍රය අනිවාර්‍යෙන්ම දැන ගන්න ඕන කියලා.

අනෙකුත් කොටස් වල ලින්ක් මෙන්න

කාම සූත්‍රය මුල සි​ට සිංහලෙන් –  5 කොටස

කාම සූත්‍රය මුල සි​ට සිංහලෙන් –  6 කොට​ස

කාම සූත්‍රය මුල සිට සිංහලෙන් – 7 කොට​ස

කාම සූත්‍රය මුල සිට සිංහලෙන් – 8 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 9 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 10 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 11 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 12 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 13 කොට​ස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 14 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 15 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 16 කොටස

කාම සූත්‍රය සිංහලෙන් 17 කොට​ස

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here